MŠ Vsetín, Ohrada příspěvková organizace

Plán akcí na školní rok

 

Pravidelné akce:

 • Divadelní představení v MŠ
 • Exkurze na hvězdárně
 • Návštěva knihovny
 • Solná jeskyně
 • Vítání občánků

Jednorázové akce:

 • Plavecký kurz
 • Lyžařský kurz pro děti od 4 let
 • Fotografování (podzimní, vánoční, jarní, společené fotografie tříd)
 • Logopedická depistáž
 • Vyšetření sluchu
 • Den bez aut + dopravní hřiště při ZŠ Trávníky
 • Den stromů
 • Tématický týden
 • Den stromů v parku
 • Muzikoterapie
 • Svatomartinská slavnost
 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční besídka
 • Canisterapie
 • Lesní pedagogika
 • Den Země v parku
 • Beseda se zástupci IZS
 • Screeningové vyšetření zraku
 • Besídka ke Dni matek
 • Den dětí
 • Rozloučení s předškoláky
 • Spaní v MŠ s předškoláky
 • Školní výlet v rámci jednotlivých tříd

Těšíme se na společné zážitky!