MŠ Vsetín, Ohrada příspěvková organizace

Prohlášení o ochraně soukromí


Věc: Sdělení kontaktních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů

Vážení,

na základě čl. 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) Vám sděluji kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

SynPro Data s.r.o., IČO: 07026251,
se sídlem Smetanova 841, 75501 Vsetín,
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, 
vložka 74198,
ID DS: u577ac5

Kontaktní osoba, hlavní kontakt, jednatel Mgr. Karel Neubauer, tel. +420 604 150 677,
e-mail: neubauer.k@tiscali.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů byl jmenován správcem osobních údajů:
Název: Mateřská škola Vsetín, Ohrada, příspěvková organizace, IČO 606 09 249, se sídlem Ohrada 1879, 75501 Vsetín

na základě povinnosti vyplývající pro správce z čl. 37 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Ve Vsetíně, dne 23. 05. 2018
Mateřská škola Vsetín, Ohrada 1879, příspěvková organizace