MŠ Vsetín, Ohrada příspěvková organizace

II. třída

Vítáme vás ve 2. třídě

Naše třída prima je

a dvojka se jmenuje.

Hrajeme si spolu rádi,

jsme tu všichni kamarádi.

Jsme bezva kluci, holčičky,

z té Ohradské školičky.

Druhá třída se nachází v prvním patře budovy MŠ Ohrada. Je určena pro děti ve věku od 4 do 7 let. Celková kapacita třídy je 25 dětí. Materiální vybavení třídy je pestré na velmi dobré úrovni. Jako jediní máme svůj integrovaný nouzový východ s diakonií přímo ze třídy.

Interiér je laděn do zelenožluté barvy a působí příjemným dojmem. Oddělení má také samostatnou lehárnu, kde děti odpočívají doslova pod hvězdami, které ji zdobí.

Herna je rozčleněna na hrové koutky, ve kterých mají děti prostor nejen pro spontánní ale i námětové hry. Najdeme zde nejen koutek s knížkami a posezením, ale i koutek s dopravním kobercem, auty a stavebnicemi. Jeho nedílnou součástí jsou velké polystyrenové kostky, které slouží dětem především ke stavění „bunkrů“  a jiným prostorovým stavbám. Všechny hrové koutky  podněcují dětskou tvořivost, kreativitu a podporují vzájemnou spolupráci. Hračky i pomůcky jsou umístěny tak, aby byly pro děti přehledné a mohly si je samy brát a uklízet.

Vzdělávací nabídka vychází z Rámcového vzdělávacího programu. Průběžně se rozšiřuje a obohacuje. Nabízené činnosti a aktivity jsou zaměřeny na přípravu dětí pro úspěšný vstup do základní školy. Při edukaci nám jde také o úspěšnou socializaci dítěte do života společnosti.

V rámci vzdělávacích aktivit se snažíme o všestranný rozvoj osobnosti dětí. Důraz je kladen na sebeobsluhu, rozumové dovednosti, řeč, chování i city. K dětem přistupujeme individuálně, neboť každé je jedinečné a vyžaduje poznání a respekt ke svým potřebám. Vzdělávání jako takové je založeno na prožitkovém učení. 

Své místo mají v režimu dne i spontánní hry a to zpravidla  ráno před svačinkou nebo po odpoledním odpočinku. Do edukačních činností zařazujeme hry didaktické ať už individuální či skupinové, ale prostor dáváme experimentování, bádání i pozorování. Při řízených činnostech se děti obvykle setkávají v komunitním kruhu, kde získávají poznatky z různých oblastí vzdělávání. Mají zde možnost vyjádřit své názory, prožitky, pocity a myšlenky. Při pracovních a výtvarných činnostech mají děti možnost volby. Velmi promyšlenou přípravou a vzdělávací nabídkou se snažíme zaujmout všechny věkové kategorie dětí, ale zároveň se snažíme, aby vznikala posloupnost složitosti při jejich plnění.

Našim cílem je, vytvořit pozitivní a přátelské klima a nejen to. Přejeme si, aby děti do školky chodily rády, měly k nám důvěru a cítily se v naší třídě dobře a bezpečně.