MŠ Vsetín, Ohrada příspěvková organizace

Platby školného a stravného

Informace o zřízení inkasa a další možnosti platby za MŠ

 

Platba stravného a školného (1.21 MB)

Pokud nestihnete zřídit inkaso do 15. září, platbu za září zašlete na účet pod přiděleným variabilním symbolem a MŠ si bude platbu strhávat až od 15. října.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte paní Navrátilovou na tel. čísle: 606 446 488.
Účet MŠ: ČSOB 168792267/0300.

j

 

z

 

 

 

Při vyzvedávání obědů 1. den nepřítomnosti Vašeho dítěte, si noste již své nádoby.

Děkuji Navrátilová

 V souvislosti se správným dodržování zásad ochrany osobních údajů (GDPR) se mění od 1. 9. vnitřní systém pro platbu stravného a školného.

Z tohoto důvodu je nutné zřídit si u své banky Inkaso (povolení MŠ strhávat stravné z účtu), nejpozději do konce září (doneste váš spojovací účet se jménem dítěte a svým podpisem do kanceláře ŠJ, nebo přenechte u učitelek ve svých třídách).

 

Platby budou vyvěšeny v šatnách vašich tříd a na internetových stránkách MŠ pouze pod variabilním symbolem (nikoliv již pod jménem), který vám bude přidělen ihned při nástupu do MŠ.

Děkujeme za pochopení

Ředitelka MŠ
Vedoucí stravování