MŠ Vsetín, Ohrada příspěvková organizace

MŠ Ohrada


Vítejte ve školce plné pohody

Mateřská škola Vsetín, Ohrada 1879, příspěvková organizace jako trojtřídní školka funguje od roku 1990. Od ledna 2001 je právním subjektem.  Instituce se právem pyšní označením Ekologická škola. Je součástí sídliště Ohrada, tato lokalita je klidná, v blízkosti lesů, i vodních toků, a okolní příroda přímo vybízí k využívání prožitkového učení a uplatňování netradičních metod a forem vzdělávání.

Budova MŠ je neustále modernizována. Poslední rekonstrukce se uskutečnila v roce 2020, kdy proběhla výměna oken za plastové, vnitřní prostory byly obohaceny o vzduchotechnické jednotky, a vnější plášť ozdobila nová fasáda. Přilehlá školní zahrada celoročně poskytuje dětem dostatek prostoru pro hry, smyslové, pohybové i vzdělávací aktivity. Vybudované mlhoviště přináší dětem patřičnou úlevu v horkých letních dnech. Perspektivou do dalších let je zbudování přírodní zahrady s využitím mnoha naturálních prvků.

Nedávno zrenovovaná školní kuchyně vyniká jak hodnotným materiálním vybavením, tak prvotřídní kvalitou připravovaných pokrmů. Prioritou je poskytovat dětem zdravou, plnohodnotnou a vyváženou stravu, do pestré nabídky jídel jsou velmi často zařazovány také netradiční suroviny.

V mateřské škole působí kvalitní a vysoce kvalifikovaný pedagogický personál. Zaměstnanci se i po dosažení kvalifikačních požadavků neustále vzdělávají. Průběžně se účastní nejrůznějších edukačních aktivit, věnují se samostudiu a zvyšováním svých kvalit posouvají vysokou úroveň školy stále výše.

Do MŠ docházejí děti ve věku od 2 do 7 let. Pro nejmenší dětičky je uzpůsobena útulná, vkusně zařízená třída v přízemí, dvě třídy v patře jsou věkově smíšené a navštěvují je děti zpravidla od 4 let. Do tříd jsou děti rozřazovány na základě věku i individuálních požadavků. Celková kapacita MŠ je 75 dětí.

Nabídka doplňkových aktivit v MŠ je za běžných okolností velmi pestrá. Děti se účastní mnoha společenských i vzdělávacích akcí, v plánu jsou také rozmanité výlety a sportovní kurzy. MŠ úzce spolupracuje s nejrůznějšími organizacemi, na vynikající úrovni je součinnost se ZŠ Ohrada.

O naplnění sloganu „Školka plná pohody“ se denně zasluhují spolehliví zaměstnanci, spokojené děti a laskaví rodiče. Díky partnerství všech lze konstatovat, že v MŠ Vsetín Ohrada je vždy dobrá nálada.