MŠ Vsetín, Ohrada příspěvková organizace

I. třída

Vítáme vás v 1. třídě

My jsme děti, malé děti,

my chodíme do školky,

hrajeme si, povídáme,

půjčujem si pastelky.

Stavíme a montujeme,

venku všechno zkoumáme,

zvědaví jsme, neposední,

jednička si říkáme. 

První třída se jako jediná nachází v přízemí mateřské školy. Je laděna do červeno-žluté barvy. Materiálně je dobře vybavena a věkově přizpůsobená mladším dětem. V prostoru třídy se nachází hrové centra. Jsou zaměřeny na tvoření, zkoumání či pozorování. Mezi koutky je také knihovna s knížkami a encyklopediemi, ale nechybí zde ani prostor s přírodninami.

První třídu navštěvují děti ve věku od 2 do 4 let. Jedná se tedy o nejmladší děti v naší MŠ. Mateřská škola je po rodině první institucí, se kterou se dítě setkává a kde se snaží postupně začlenit do kolektivu vrstevníků. Adaptace je tak pro dítě i jeho rodiče velkou změnou. Našim cílem je ze začátku navodit u nově nastupujících dětí hlavně pocity jistoty, bezpečí a důvěry, ale také vypěstovat si důvěru i u Vás rodičů. Proto v prvních měsících nezastáváme jen roli učitelky, ale stáváme se tak trochu „náhradními maminkami“. Naší snahou je děti nejen utěšit, uklidnit, ale nechybí ani vstřícná náruč. Děti mají dostateč času si vše osvojit a se vším se seznámit tak, aby postupně přivykly režimu dne...

Společně s dětmi si na začátku školního roku vytváříme pravidla, která denně upevňujeme. Vedeme je ke vzájemné ohleduplnosti, kamarádství a respektujeme jejich potřeby.

Co se týká samostatnosti, zaměřujeme se především na rozvoj sebeobsluhy. Konkrétně tedy na rozvoj hygienických návyků: mytí rukou, samostatnost na toaletě nebo při stolování či oblékání. Dále si děti zvykají na celkový režim dne v mateřské škole.

Edukace dětí probíhá zpravidla v komunitním kruhu formou řízených činností. Důležitá je u vzdělávacích aktivit motivace. Ta probíhá často s maňáskem nebo prostřednictvím pohádek a kostýmů.

Hra je základní činností dítěte. Proto zůstává i u nás na prvním místě. Celkově se prolíná všemi činnostmi v průběhu dne.

Naším cílem je, aby byly děti šťastné, spokojené a navštěvovaly naší školku s radostí