MŠ Vsetín, Ohrada příspěvková organizace

I. třída

Vítáme vás v 1. třídě

My jsme děti, malé děti,

my chodíme do školky,

hrajeme si, povídáme,

půjčujem si pastelky.

Stavíme a montujeme,

venku všechno zkoumáme,

zvědaví jsme, neposední,

jednička si říkáme. 

Aktuality I. třídy

První třída se nachází v přízemí mateřské školy. Je laděna do červeno-žluté barvy a materiálně je dobře vybavena. V prostoru třídy se nachází hrové koutky. Jsou zaměřeny na tvoření, zkoumání či pozorování. Mezi koutky je také knihovna s knížkami a encyklopediemi. Najdeme zde též koutek s přírodninami.

 

První třídu navštěvují děti ve věku od 2 do 4 let. Jedná se tedy o nejmladší děti v naší MŠ. Mateřská škola je po rodině první institucí, se kterou se dítě setkává a které se snaží postupně začlenit. Adaptace je tak pro dítě i jeho rodiče velkou změnou. Našim cílem je navodit u nově nastupujících dětí pocity jistoty, bezpečí a důvěry. Proto v prvních měsících nezastáváme jen roli učitelky, ale stáváme se tak trochu „náhradními maminkami“ Naší snahou je citlivější děti utěšit, uklidnit a pomazlit.

Společně s dětmi si na začátku školního roku vytváříme pravidla, která denně upevňujeme. Vedeme je ke vzájemné ohleduplnosti, kamarádství a respektujeme jejich potřeby.

Co se týká samostatnosti, zaměřujeme se především na rozvoj sebeobsluhy. Konkrétně tedy na rozvoj hygienických návyků: mytí rukou, samostatnost na toaletě nebo při stolování či oblékání. Dále si děti zvykají na celkový režim dne v mateřské škole.

Edukace dětí probíhá zpravidla v komunitním kruhu formou řízených činností. Důležitá je u vzdělávacích aktivit motivace. Ta probíhá často s maňáskem nebo prostřednictvím pohádek a kostýmů.

 

Hra je základní činností dítěte. Proto zůstává i u nás na prvním místě. Celkově se prolíná všemi činnostmi v průběhu dne.

 

Naším cílem je, aby byly děti šťastné a spokojené.